Reflexní terapie plosky nohou:

Reflexní terapie je jedna z nejstarších přírodních léčebných metod vůbec. Její stáří se odhaduje kolem 5000 let. Historické prameny dokládají, že reflexní terapie byla známa ve starém Egyptě, Vietnamu, Číně, Tibetu a u indiánských kmenů severní Ameriky.

Princip reflexní terapie je jednoduchý. Lidské tělo je myšlenými svislými liniemi rozděleno na 10 pruhů, pět je vlevo a pět v pravo.Vodorovně je tělo rozděleno myšlenými čarami na 3 části. Vzhledm k tomu, že chodidla znázorňují celé lidské tělo, jsou i ony podobným způsobem rozděleny. Přední část těla a orgány, které jsou uloženy blíže přední části těla jsou v nártu chodidla. Zadní část těla a orgány uložené blíže zadní části těla jsou na šlapce - plosce nohy.Na chodidlech jsou jsou rozmístěny reflexní plošky všech orgánů a částí těla. Tak můžeme přes chodidla působit na celé tělo. Vše, co máme v nepořádku se projeví bolestí v reflexních ploškách.

Někdy o svých problémech nemůsíme vůbec vědět a oči nám otevře až zmáčknutí reflexní plošky na chodidle. Reflexní terapie je klíčem k uvolnění a nápravě nejrůznejších poruch a onemocnění.


Kontakt

Jiří Dočkal
Dlouhá 122, 760 01 Zlín, 1. poschodí
776654115

Oblíbené odkazy